top of page
יובל הולצמן - מתרגם מאנגלית לעברית

מאמרים ועבודות

תרגום שירת פו לעברית:

׳העורב׳ כמקרה מבחןעבודה סמינריונית שהוגשה במסגרת תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה. העבודה משווה בין כמה מהתרגומים הבולטים לשיר ׳העורב׳ לעברית. 

 

גם אני בחרתי לתרגם את השיר ׳העורב׳ לעברית, ואת תרגומי אפשר למצוא בדף דוגמאות התרגום.

 

​גרונמן נגד אלתרמן:

על המחזה ׳שלמה המלך ושלמי הסנדלר׳מאמר שלי שפורסם בגיליון 2015 של כתב-העת תרגימא, של אגודת המתרגמים בישראל. נכתב במקורו כעבודת הגשה במסגרת קורס בלימודי התעודה בתרגום באוניברסיטת תל אביב.

המאמר דן במחזה ׳שלמה המלך ושלמי הסנדלר׳, שבמקורו נכתב על ידי סמי גרונמן בגרמנית, ותורגם בידי נתן אלתרמן לעברית. אחת מהשאלות המרכזיות שמעלה המאמר היא כיצד השתנה מעמדו של המתרגם, כך שכיום מעטים מודעים לכך שזו יצירה מתורגמת ומריעים לאלתרמן כיוצרה הבלעדי.

bottom of page