top of page
יובל הולצמן - מתרגם מאנגלית לעברית

​תרגום שירת פו לעברית:

"העורב" כמקרה מבחןהגיש: יובל הולצמן

מדריכה: ד"ר מיכל בן חוריןעבודה סמינריונית שהוגשה במסגרת תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה

מתוך חוות הדעת של ד"ר בן חורין:

עבודתו הסמינריונית של יובל הולצמן [...] עוסקת במגוון תרגומים לעברית של שירו של אדגר אלן פו "העורב". הולצמן מציע ניתוח משווה של ארבעה תרגומים ומתרכז בסוגיות שונות הנוגעות לזיקה שבין התרגום למקור ובין תרגום אחד למשנהו. [...]

ניכר בעבודה אלמנט חלוצי [...], ייתכן כי עבודות מסוג זה יפתחו את הפתח למחקר מרתק ומשווה בשדה התרגום של שירה משפות זרות לעברית. [...]

העבודה מבטאת בהחלט מקוריות מחשבתית ואורך רוח מדעי. בכתיבתה ניכרת רגישות פואטית וקשב למרכיבי השירה, לצד התבוננות זהירה באופני התיווך, התרגום וההעברה של טקסט המקור לשפת היעד. הכותב מצטיין לא רק במידה של ספקולציה אלא אף ביכולת לבחון, להדגים ולהסיק מסקנותיו מהדיון בטקסט וניתוחו. [...]

עבודתו של הולצמן מצטיינת במקוריות, ומבטאת יכולת אנליטית ואינטגרטיבית גבוהה. הבחירה בשירו של פו, "העורב", כטקסט מקור מאפשרת לכותב לבחון את סוגיית התרגום מפרספקטיבה מאתגרת למדיי. [...]

לסיכום, הכותב מציב שאלה מרתקת ומציע בחינה מעמיקה ומרובדת שלה. מסקנותיו המשכנעות המאששות חלק מהנחותיו המוקדמות, פותחות עם זאת פתח לשאלות חדשות, וגם בכך טמון כוחה של העבודה.מתוך העבודה:

בינואר, 1845, פרסם המשורר אדגר אלן פו את שירו  "The Raven". מאז לא מפסיק השיר להתפרסם שוב ושוב. גם בעידן האינטרנט הוא נוחל הצלחה וזוכה לתרגומים, עיבודים, פרודיות וציטוטים. הביוגרף של פו, ג'ון ה' אינגראם קבע ב-1885, כי זוהי ודאי הפואמה הלירית הפופולארית ביותר בעולם (Poe, 1885)  ונדמה שמאז האהדה לשיר לא פחתה. זוהי פואמה בת שמונה עשר בתים אשר אפופה אווירה אפלה, מסתורית ואף קסומה, ובמרכזה עורב. העורב חודר אל ביתו של הדובר, המתאבל על מות אהובתו, ומערבל עוד יותר את סערת הרגשות שלו, עד שהוא שובר את רוחו. פואמה זו סקרנה קוראים מרגע שפורסמה לראשונה ועד ימינו אנו ונתנה השראה לעיבודים ולתרגומים רבים מספור. לעברית תורגמה היצירה לפחות 18 פעמים, לראשונה ב-1914 (ז'בוטינסקי, תרע"ד) ולאחרונה ב-2012 (וימר, 2012). מעטים הם השירים שזוכים לתרגומים כה רבים לשפה אחת.

מאמרים ועבודות

bottom of page